Prototaip Pet Feeder Automatik Menggunakan HX711 Module, Load Sensor, RTC Module, Water Sensor, Solenoid Valve dan Servo Motor

Prototaip Pet Feeder Automatik Menggunakan HX711 Module, Load Sensor, RTC Module, Water Sensor, Solenoid Valve dan Servo Motor

Penerangan
Blog ini menerangkan bagaimana Prototaip Pet Feeder Automatik Menggunakan HX711 Module, Load Sensor, RTC Module, Water Sensor, Solenoid Valve dan Servo Motor dapat dibangunkan. Sistem ini membantu pengguna untuk memberi makanan kepada haiwan peliharaan secara automatik.
Dengan sistem pet feeder ini, tuan haiwan peliharaan tidak perlu risau lagi untuk memberi makanan dan minuman kepada haiwan peliharaan ketika ketiadaan pengguna. Sistem ini akan menambah jumlah makanan dan minuman ke dalam bekasnya secara automatik apabila sampai waktunya.

Gambarajah Sistem

Cara Operasi Sistem

Skematik
* Harga projek adalah RM1500 untuk Skematik, Code dan Hardware.

📕 Untuk membuat sistem elektronik
http://eleczone2.blogspot.my/2017/07/nadi-projek-elektronik.html

Untuk tempahan projek, hubungi Designer NADI di 012 - 200 9489


Prototaip Sistem Pengesanan Kebocoran Gas Menggunakan Gas Sensor MQ7 dan GSM SIM900A Module

Prototaip Sistem Pengesanan Kebocoran Gas Menggunakan Gas Sensor MQ7 dan GSM SIM900A Module

Penerangan


Blog ini menerangkan bagaimana Prototaip Sistem Pengesanan Kebocoran Gas Menggunakan Gas Sensor MQ7 dan GSM SIM900A Module dapat dibangunkan. Sistem ini membantu pengguna untuk memantau kebocoran gas dengan lebih berkesan.
Dengan sistem pengesanan kebocoran gas ini, pengguna akan menerima mesej pesanan ringkas apabila berlaku kebocoran gas. Langkah awal juga dapat diambil dengan membuka pintu untuk membolehkan gas yang bocor dihalakan ke tempat lain. Pembunyi isyarat juga akan berbunyi untuk memberikan amaran.

Gambarajah Sistem

Cara Operasi Sistem

Coding (Code di bawah bukan lah code penuh projek)
* Harga projek adalah RM1500 untuk Skematik, Code dan Hardware.


📕 Untuk membuat sistem elektronik
http://eleczone2.blogspot.my/2017/07/nadi-projek-elektronik.html

Untuk tempahan projek, hubungi Designer NADI di 012 - 200 9489


Prototaip Sistem Cap Jari Menggunakan Arduino Fingerprint Module dan GSM SIM900A Module

Prototaip Sistem Cap Jari Menggunakan Arduino Fingerprint Module dan GSM SIM900A Module

Penerangan

Blog ini menerangkan bagaimana Prototaip Sistem Cap Jari Menggunakan Arduino Fingerprint Module dan GSM SIM900A Module dapat dibangunkan. Sistem ini membantu pengguna untuk sahkan cap jari yang telah didaftarkan ke dalam sistem.
Dengan sistem cap jari ini, pengguna dapat mendaftarkan cap jari yang baru ke dalam sistem. Pengguna yang mempunyai cap jari yang telah didaftarkan ke dalam sistem boleh membuka pintu. Pengguna yang tidak mempunyai cap jari di dalam sistem, tidak boleh membuka pintu.

Gambarajah Sistem

Cara Operasi Sistem

Skematik

Coding (Code di bawah bukan lah code penuh projek)
* Harga projek adalah RM1500 untuk Skematik, Code dan Hardware.External Arduino Library

Cara-cara penggunaan

📕 Untuk membuat sistem elektronik
http://eleczone2.blogspot.my/2017/07/nadi-projek-elektronik.html

Untuk tempahan projek, hubungi Designer NADI di 012 - 200 9489